Project Description

Klant

Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) is door de Vlaamse overheid erkend als partnerorganisatie voor de ondersteuning en ontwikkeling van de gepaste omgang met kindermishandeling in Vlaanderen.

Het legt zich toe op het versterken van de aandacht voor kindermishandeling. Het VECK wil sensibiliseren, kennis ontwikkelen en verspreiden.

Project

Ontwerp en ontwikkeling van de website voor de kindreflex. Heel wat hulpverleners werken vandaag vraaggericht en zijn niet geneigd om naar de kinderen en het ouderschap te vragen wanneer de cliënt hier zelf geen hulpvraag over heeft. De Kindreflex wil hier wel systematisch bij stilstaan

Datum

2019